Odborné knihyBeletriaPre deti

Profesionálna rodina

Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD.

Pedagogické a psyhologické aspekty profesionálnej starostivosti

7,90 €
Ľutujeme ale tento produkt nie je momentálne dostupný

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-079-4

Táto publikácia je určená záujemcom o profesionálne rodičovstvo, profesionálnym rodičom, odborným zamestnancom detských domovov, ktorí s profesionálnymi rodičmi pracujú, rôznym odborníkom, študentom a všetkým tým, ktorí sa tejto problematike venujú alebo ich nejakým spôsobom zaujíma.

Problematika opustených a odobratých detí z rodiny je neustále aktuálna a každá spoločnosť sa snaží nájsť nejaký správny spôsob, ako im čo najlepšie zabezpečiť právo na život v rodine.

Často skloňovaná je v tomto zmysle transformácia ústavnej starostlivosti, ktorá podľa odborníkov vo svojej pôvodnej forme (internátny spôsob výchovy) nezabezpečovala podmienky pre primeraný rozvoj dieťaťa.


O autorke:
Mgr. Katarína Šmajdová Búšová, PhD. (1983) – autorka pochádzajúca zo stredného Slovenska pôsobí v súčasnosti na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Mgr. štúdium (2002 – 2007) a PhD. štúdium (2007 – 2011) vyštudovala v odbore pedagogika na Ústave pedagogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove.

V rokoch 2003 – 2006 pracovala ako aktívny dobrovoľník v OZ SPDDD – Úsmev ako dar, kde sa podieľala na tvorbe detských programov pre deti z detských domovov a vzdelávacích kurzov pre dobrovoľníkov. V rámci tejto práce sa začala zaoberať problematikou profesionálnych rodín, ktorým sa hlbšie (aj v oblasti výskumu) venovala vo svojej diplomovej a dizertačnej práci.

Profesionálnym rodinám sa venuje dodnes a to v oblasti pedagogiky aj psychológie (svoju pozornosť zameriava najmä na výchovný systém profesionálnych rodín, vzájomné vzťahy ich členov a pod.), pričom spolupracuje aj s Katedrou psychológie na UK v Prahe.

Publikuje v domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch. Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine, knihám, maľovaniu a hudbe.