Odborné knihyBeletriaPre deti

Môj kamarát klavír

Dana Onušková

prvé vydanie

11,88 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-245-3

Publikácia je určená pre výučbu klavírnej hry žiakov prípravného štúdia a žiakov 1. ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.
Cieľom knihy je zaujímavou formou poskytnúť žiakom základné hudobno-teoretické poznatky a rozvinúť ich interpretačné a motorické zručnosti, vypestovať u žiaka pocit radosti z hry na klavíri, vzbudiť v ňom záujem o nové učivo a vytvoriť pozitívnu atmosféru vo výučbe. Veľkou mierou k tomu prispievajú aj adekvátne ilustrácie, príbehy, detské veršíky a zaujímavé interaktívne úlohy. Klavírna škola Môj kamarát klavír vytvára u žiakov pevné základy pre ich budúci klavírny rozvoj.
Autorka v publikácii zúročila nielen svoje dlhoročné štúdium v hudobnej oblasti, ale aj vlastné skúsenosti z 30 – ročnej pedagogickej praxe.

FORMÁT 210 x 297 mm