Odborné knihyBeletriaPre deti

Databázové technológie

prof. Doc. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

Druhé, rozšírené vydanie

17,77 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-082-4

Učebnica vysvetľuje základné pojmy, zaoberá sa základnými zdrojmi údajov – tabuľkami, spracovávaním údajov pomocou dotazov, ako aj vzájomnými súvislosťami medzi údajmi, až po spájanie predtým rozdelených tabuliek do väčších celkov a vytváranie zložitých databázových aplikácií.

Vysvetľuje, ako konkrétne postupovať pri riešení v programe Microsoft Access verzia 2010. Jej cieľom je ukázať všetky prvky, ktorých kombináciami vznikajú moderné databázy. Je určená jednak programátorom (vysvetľuje, ako organizácie využívajú a spracúvajú dáta), ale aj používateľom (naznačuje, ako sa údaje v počítači uchovávajú a ako ich z neho získať).

Podobne ako plávanie alebo hra na klavíri, aj tvorba databázových aplikácií je činnosť, ktorá sa nedá naučiť iba čítaním. Riešiť problémy na počítači, trpezlivo opakovať každý krok a odhaľovať vlastné chyby je najlepšia cesta k poznaniu.

K učebnici preto vychádza aj zbierka zadaní.

Táto učebnica obsahuje tridsať QR kódov. Každý z nich odkazuje na krátku prednášku na YouTube.

Nasnímajte QR kód a vzdelávajte sa o databázach ako nikdy predtým.
http://www.youtube.com/watch?v=LKfKbXray8E