Odborné knihyBeletriaPre deti

Chudoba a deprivácia na Slovensku Metodologické aspekty a empíria

Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Titul v online verzii si môžete zdarma stiahnuť na: www.equilibria.sk/download/Zelinsky_Chudoba_online.pdf

8,00 €
Ľutujeme ale tento produkt nie je momentálne dostupný

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-133-3

Publikácia Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria je rozdelená do troch hlavných častí.

Pohľadom na rôzne koncepty merania chudoby a deprivácie je venovaná prvá časť monografie a jej cieľom je priblížiť čitateľovi teoretické východiská, z ktorých autor vychádza.

V druhej časti práce sú popísané vybrané štúdie životných podmienok (z pohľadu príjmovej situácie) Slovákov pred rokom 1989 a po roku 1989.

Naplneniu hlavného cieľa je venovaná nosná, tretia časť monografie. Podrobne popísaná metodika je nasledovaná hlavnými dosiahnutými výsledkami. Práca sa neobmedzuje len na jediný rozmer chudoby, ale zohľadňuje najdôležitejšie koncepty, ktoré je možné pokryť s použitím dostupných údajov vhodných pre výskum takého rozmeru.

Výsledky sú najskôr prezentované všeobecne – na úrovni krajiny, následne sú členené podľa typu domácností a podľa krajov Slovenskej republiky.

Na záver je poukázané na niektoré aspekty vývoja pracovných príjmov na Slovensku v kontexte makroekonomického vývoja.

Analýzy sú založené predovšetkým na výberovom zisťovaní EU SILC 2005 – 2011 realizovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a na výberovom zisťovaní HFCS 2010 realizovanom Národnou bankou Slovenska.O autorovi:

Doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. pôsobí ako docent na Katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde zabezpečuje výučbu predmetov priestorová ekonómia; demografia a ekonometria.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike merania chudoby a príjmových nerovností, analýze ekonomického rozhodovania chudobných a aplikácii kvantitatívnych metód v ekonómii.