Odborné knihyBeletriaPre deti

Interpretácia štatistiky a dát

Prof. Ing. Milan Terek, PhD.

Tretie, doplnené vydanie

15,90 €
Ľutujeme ale tento produkt nie je momentálne dostupný

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-139-5

Autor tejto vysokoškolskej učebnice, Prof. Ing. Milan Terek, PhD. (1953), patrí k popredným odborníkom v oblasti aplikácie štatistických metód v ekonómii. Je autorom alebo spoluautorom 5 monografií, 7 vysokoškolských učebníc, 58 článkov vo vedeckých a odborných časopisoch a mnohých iných prác.


Učebnica poskytuje základný prehľad o metódach opisnej a induktívnej štatistiky. U čitateľa predpokladá znalosť základov vysokoškolskej matematiky v rozsahu základného kurzu.

Okrem vysvetlenia základných princípov štatistiky poskytuje aj nevyhnutné poznatky na aplikáciu štatistických metód v ekonomickej oblasti. Je určená študentom kurzu základov štatistiky na ľubovoľnej univerzite alebo vysokej škole.

Môže byť však užitočná aj pre výskumných pracovníkov a ľudí z praxe, ktorí sa zaoberajú analýzami dát v najrôznejších oblastiach ekonomiky.

Kapitoly:
Dáta a štatistika
Opisná štatistika – tabuľkové a grafické prezentácie dát
Opisné charakteristiky
Základy teórie pravdepodobnosti
Rozdelenia pravdepodobnosti
Náhodné vyberanie a výberové rozdelenia
Bodové odhadovanie
Intervalové odhadovanie
Testovanie štatistických hypotéz
Induktívne úsudky o parametroch dvoch základných súborov
Chí-kvadrát testy
Lineárna párová regresia
Viacnásobná regresia a korelácia
Formulácia regresného modelu