Odborné knihyBeletriaPre deti

Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte

Jana Szekelyová, Lucia Dimunová6,90 €
Ľutujeme ale tento produkt nie je momentálne dostupný

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-155-5

Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov bezpečnosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Medzinárodná organizácia práce(2012) odhaduje, že každý rok zomrie na následky chorôb z povolania 159 000 ľudí. Pracovné úrazy a poškodenia zdravia ekonomiku Európskej únie stoja každoročne minimálne 490 miliárd eur. Prevencia sa stáva základom európskeho prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Manažment rizík predstavuje prevenciu bezpečnosti pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Operačný trakt je špecifickým prostredím, ktoré zahŕňa všetky prvky pracovného procesu, ako sú: pracovné podmienky, pracovné postupy, organizácia práce, spôsob odmeňovania,vzájomné vzťahy medzi personálom pracujúcim v operačnom trakte, technické zariadenia,a pod. Nedodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v operačných sálach môže mať vážne dôsledky v podobe pracovných úrazov, chorôb z povolania a ohrozenia zdravia pacienta.

Preto sa starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v operačnom trakte stáva neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia. Dôležitá je aj aktívna účasť personálu pracujúceho v operačných sálach. Príprava dobrej prevencie si vyžaduje dlhodobé úsilie. Vypracovanie kvalitného hodnotenia rizík, vrátane dokumentácie,kontroly, plánu postupu, zostáva naďalej dôležitou výzvou.

Cieľom predloženej monografie je priblížiť podrobný manažment rizík a bezpečnosti v operačných sálach z pohľadu pacienta aj zdravotníckeho personálu. Na základe osobných skúseností a poznatkov ponúkame vypracovaný návrh protokolu o vyhľadávaní a vyhodnocovaní rizík pri práci v operačných sálach.