Odborné knihyBeletriaPre deti

Lexikón Košičanov 1848-1938, 1. diel A-I

Ján Gašpar, Eleonóra Blašková, Mária Mihóková

AKCIA! Výhodná zľava!

Bežná cena: 79.90 €
Naša cena: 39.95 €
Ušetríte: 50% (39.95 €)
Táto zľava platí do 31.12.2017

Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-156-2

Dielo je výsledkom viac ako desaťročnej výskumnej, bádateľskej, excerpčnej bibliografickej i zberateľskej práce autorov Jána Gašpara, Eleonóry Blaškovej a Márie Mihókovej.

Obsahuje medailóny ľudí z rôznych oblastí spoločenského, politického, hospodárskeho, cirkevného, vedeckého, kultúrneho a športového života Košíc, ktorí svojimi odbornými znalosťami, názormi, životnými postojmi, zručnosťou, talentom, či entuziazmom prispeli výraznou mierou k budovaniu mesta, rozvoju obchodu, skvalitneniu výrobných postupov v mnohých odvetviach hospodárstva, spresneniu znalostí z vedných odborov, zdokonaleniu výchovno-pedagogického procesu, naplneniu duchovného života človeka, rozšíreniu ľudského poznania, spestreniu spoločenského diania nielen v meste, ale mnohokrát ho regionálne prevýšili.

Publikácia na 484 stranách prináša 1895 abecedne radených personálnych hesiel (od písmena A po písmeno I), ktoré obsahujú aj biografické údaje z matrík, fotografiu, odkazy na literatúru a pramene, resp. prehľad vytvorených diel.

Pomocný aparát pozostáva zo Zoznamu použitých skratiek, Zoznamu skratiek najčastejšie citovanej literatúry a Zoznamu použitej a odporúčanej literatúry. Systém registrov bude obsahom niektorého z nasledujúcich dielov.

Kolektív autorov publikácie – za toto vynikajúce tvorivé dielo významnej kultúrnej, umeleckej a publicistickej hodnoty - získal dňa 27.11.2015 Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja.