Odborné knihyBeletriaPre deti

FYZIKA I.

Pavol Petrovič

Tretie doplnené vydanie, r.2015

13,90 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-151-7

Vybrané kapitoly zo základov klasickej fyziky a počítačovej fyziky

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi klasickej fyziky a počítačovej fyziky v rozsahu umožňujúcom pochopiť klasické predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovaná ako jeden z variantov univerzitných kurzov základov fyziky pre študijné odbory, ktoré sa nešpecializujú na fyziku.

Je určená vysokoškolským študentom bakalárskeho stupňa štúdia na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických fakultách univerzít, predovšetkým matematikom a informatikom. Poskytne však užitočné informácie aj stredoškolákom a širokému okruhu ďalších záujemcov o hlbšie štúdium fyziky.