Odborné knihyBeletriaPre deti

FYZIKA II.

Pavol Petrovič

Tretie doplnené vydanie, r. 2015

19,90 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-152-4

Vybrané kapitoly zo základov modernej fyziky a kvantových počítačov

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi modernej fyziky a kvantových počítačov v rozsahu umožňujúcom pochopiť súčasné predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdiisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovaná ako jeden z variantov univerzitných kurzov základov fyziky pre študijné odbory, ktoré sa nešpecializujú na fyziku.

Je určená vysokoškolským študentom bakalárskeho stupňa štúdia na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických fakultách univerzít, predovšetkým matematikom a informatikom. Poskytne však užitočné informácie aj stredoškolákom a širokému okruhu ďalších záujemcov o hlbšie štúdium fyziky.