Odborné knihyBeletriaPre deti

FYZIKA III.

Pavol Petrovič

Tretie doplnené vydanie, r. 2015

19,90 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-153-1

Vybrané kapitoly zo základov elektronických prvkov, obvodov a systémov

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi elektroniky. Jej obsahom je rozbor fyzikálnej podstaty činnosti a konštrukcie základných polovodičových elektronických a optoelektronických prvkov, integrovaných prvkov novej generácie, analýza a syntéza vybraných logických obvodov a obvodov rozhrania medzi číslicovými zariadeniami a ich analógovým okolím a nakoniec opis základných charakteristík elektronických systémov diaľkového prenosu a spracovania akustickej a obrazovej informácie.

Je určená vysokoškolským študentom bakalárskeho stupňa štúdia na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických fakultách univerzít. Poskytne však užitočné informácie aj širšiemu okruhu ďalších záujemcov o hlbšie poznatky z elektroniky.