Odborné knihyBeletriaPre deti

Sprevádzanie chorých a zomierajúcich

Mária Hatoková a kol.

Druhé, doplnené vydanie

12,22 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-125-8

Činnosť dobrovoľníkov s ťažko chorými a zomierajúcimi ľuďmi priamo súvisí s myšlienkami paliatívnej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť sa poskytuje v špeciálne vybavených paliatívnych oddeleniach nemocníc alebo hospicových zariadeniach pre chorých v pokročilom štádiu ochorenia, u ktorých boli vyčerpané všetky možnosti liečby.

Myšlienka paliatívnej starostlivosti vychádza z vnímania zomierajúceho ako celistvej osobnosti, ktorá prirodzene túži po naplnení štyroch základných potrieb: biologických, psychologických, sociálnych a duchovných.

Úlohu napĺňať tieto potreby má v hospici alebo na paliatívnom oddelení tzv. multidisciplinárny tím. Základ tímu tvorí lekár, zdravotná sestra a sociálny pracovník. Psychológ, duchovný, rehabilitačný pracovník a dobrovoľníci sú členmi tohto tímu podľa potreby a možností konkrétneho zariadenia.

Kniha, ktorú držíte v rukách, ani v jej druhom vydaní nemá odpovede na všetky otázky a ani si na ne nenárokuje. Chceme vnášať podnety, nie vyslovovať verdikty.

Snažíme sa priblížiť kľúčové oblasti potrebné pre utvorenie základného obrazu problematiky sprevádzania ťažko chorých a zomierajúcich.

Táto kniha je tu pre vás. S ambíciou sprevádzať sprevádzajúcich...