Odborné knihyBeletriaPre deti

History in a Textbook

Martin Ilavský

ROK VYDANIA: 2016, VÄZBA BROŽOVANÁ, ŠITÁ, ROZMER 165 x 234 mm, POČET STRÁN 256

14,95 €
Dostupné na sklade
Kúpiť

Podrobnosti

ISBN: 978-80-8143-186-9

Publikácia je napísaná v anglickom jazyku a prešla jazykovou korektúrou vykonanou lektorom, ktorého materinským jazykom je angličtina. Autor, Mgr. Martin Ilavský, je učiteľom dejepisu v anglickom jazyku na bilingválnom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach s aprobáciou dejepis-anglický jazyk. Obsah učebnice bol vypracovaný na základe Vzdelávacieho štandardu ŠVP ISCED 3A (2010) a Inovovaného ŠVP (2015). Tematicky sa učebnica venuje tým kapitolám svetových dejín, ktoré sú uvedené v ŠVP a pokrýva učivo všetkých troch ročníkov dejepisu.