Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

EQUILIBRIA, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti EQUILIBRIA, s.r.o., sídlo: Krásnohorská 82, 040 11  Košice, IČO: 36 582 051, DIČ: 2021853317, IČ DPH: SK2021853317, zapísanej do Obchodného registra Mestkého súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15186/V – (ďalej predávajúci) a našich zákazníkov (ďalej kupujúci), ktorí uzatvárajú zmluvu prostredníctvom internetu, ktorej predmetom je predaj a nákup tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva na internetovej stránke www.IQknihy.sk. Korešpondenčná adresa spoločnosti je: EQUILIBRIA, s. r. o., Textilná 4, 040 12  Košice.

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Bližšie informácie o vytvorení objednávky nájdete pri tlačidle „Ako nakupovať“. Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

Objednávka musí okrem názvu tovaru a množstva obsahovať tieto údaje:
Meno zákazníka
Názov firmy*
Kontaktná osoba (meno a telefónne spojenie)*
Telefónne spojenie
Adresa
IČO*
DIČ*
IČ DPH*
Forma dodávky tovaru (na dobierku, osobné prevzatie, dovoz)
* Povinné údaje pre podnikateľské subjekty.


Predávajúci vybavuje doručené objednávky podľa poradia ich príchodu. Predávajúci má právo odstúpiť od vybavenia objednávky, ak nie je možné objednaný tovar dodať zákazníkovi z dôvodov, ktoré predávajúcemu neboli v čase prijatia objednávky známe alebo zákazník nesplnil v minulosti svoje záväzky voči predávajúcemu vyplývajúce zo zaslanej objednávky.  


2. Cena

 
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Ak je zákazníkom objednaná doplnková služba k tovaru (napríklad poštovné), cena tovaru nezahŕňa cenu za túto doplnkovú službu, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Ak sa k objednávke kupujúceho viažu iné služby, neposkytované predávajúcim, je tak uvedené a cena týchto služieb je stanovená ich poskytovateľom. Táto skutočnosť je kupujúcemu uvedená pri obdržaní alebo overení objednávky. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Cena za doručenie s platnosťou od 9.1.2023:

* osobný odber: 0,- € 

* doručenie kuriérom Slovensko: 3,99 €

* doručenie kuriérskou spoločnosťou Packeta na výdajné miesto: 3,50 €

* doručenie do Českej republiky: 7,90 €

Pri nákupe tovaru v celkovej hodnote nad 65,- € je poštové ZDARMA!

Spôsob platby

- dobierka (nie je možná do Českej republiky)

- prevodný príkaz

- hotovosť

-  platba kartou

       

 

 

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to priamo na svojom konte, e-mailom na adrese: knihy@equilibria.sk alebo telefonicky na tel. č.:00421 0909 186 702.

Bližšie informácie, viď.: bod 8. Právo zákazníka na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Storno objednávky zo strany predávajúceho 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 
• nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). 
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 14 dní.

 

4. Dodacie podmienky 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.

V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade starších alebo ťažšie dostupných titulov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie o dostupnosti daného titulu.

Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. Tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našom vydavateľstve pri zachovaní ceny z internetového kníhkupectva.

Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané tituly odosielame. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu ku Vám Slovenskou poštou, prípadne 24 hodín pre doručenie kuriérskou službou.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maile, resp. SMS o expedícii, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás.
Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.


5. Záruka a reklamácie

Na všetok  predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.


Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar s kópiou daňového dokladu (faktúra) zasielajte alebo doručte osobne na adresu  prevádzky našej spoločnosti. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu. 

 

6. Doručenie

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Kupujúci si je vedomý toho, že pri objednávaní tovaru má možnosť za mierny príplatok zvoliť ako spôsob doručenia doporučenú alebo poistenú zásielku, a ak tak neurobil, predávajúci neručí za prípadné odcudzenie tovaru.

 

7. Neprebraté zásielky

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

8. Zákaznícky servis

Právo zákazníka na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Zákaznícke emaily prijaté na adrese knihy@equilibria.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý prikladáme v pdf.  formular.pdf
Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku /nie dobierka/ na adresu EQUILIBRIA, s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice, prípadne doručiť osobne na našej prevádzke Textilná 4, Košice. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.


9. Ochrana osobných údajov 


Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

Kupujúci súhlasí v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.iqknihy.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. 

Ako používame cookies nájdete na stránke Používanie cookies
 

Želáme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!